Η φιλοσοφία μας

Το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης ΜΣΤ-Τσαπικίδου, πιστό στην μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία του στην εκπαίδευση, στοχεύει στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους μαθητές μας, σε ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον, με τους καταλλήλους συνεργάτες και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Στην άκρως απαιτητική και ταχέως μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, είναι αδήριτη ανάγκη για μια, όσο τον δυνατόν, καλύτερη και ολοκληρωμένη παροχή γνώσης που αποτελεί κλειδί για την μελλοντική επαγγελματική και κοινωνική καταξίωση.
Με γνώμονα πάντοτε το μαθητή και την ξεχωριστή προσωπικότητά του, ενσκήπτουμε στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός εκάστου, με σεβασμό και την κατάλληλη μαθησιακή και παιδαγωγική προσέγγιση.

Η ατομικότητα ενός μαθητή αναδεικνύεται στο βαθμό που ο ίδιος ορίζει, αναφορικά με τους στόχους του και τις επιδιώξεις του. Φροντίζουμε για την ενίσχυση της σωστής στοχοθεσίας με συστηματική και πειθαρχημένη διδασκαλία. Το διδακτικό προσωπικό του φροντιστηρίου, χαρακτηρίζεται από την πολύχρονη εμπειρία στο χώρο, την απόλυτη εξειδίκευση και την διαχρονική επιθυμία για παροχή ποιοτικής διδασκαλίας και γνώσης.

Με αίσθημα συνέπειας και υψηλής ευθύνης, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τον θεωρητικό χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών, μένοντας πιστοί στον απόλυτο έλεγχο των γνωστικών αντικειμένων. Έτσι, ο τομέας του φροντιστηρίου που αφορά στη Μέση Εκπαίδευση, κινείται μόνον στο πλαίσιο της Θεωρητικής Κατεύθυνσης, σε επίπεδο Γυμνασίου και Λυκείου*. Επιδιωκόμενος σκοπός είναι να εφαρμοστεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών που να καλύπτει πλήρως της απαιτήσεις της ύλης των μαθημάτων, και ταυτόχρονα να συμβάλει στην δημιουργική αφομοίωσή της.

Πέρα από την καθημερινή εκπαιδευτική και διδακτική πρακτική, πρόθεσή μας είναι να διενεργούμε συστηματικό έλεγχο των μαθητών, συνδυασμένο με προγραμματισμένα διαγωνίσματα, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η αποτελεσματικότητα αλλά και η προσπάθεια των μαθητών επιβραβεύονται με φροντιστηριακές υποτροφίες, που ενεργοποιούν την ευγενή άμιλλα των μαθητών, τη διάθεση για διάκριση, και την ανακάλυψη των προσωπικών ορίων και δυνατοτήτων!

Μέλημά μας είναι η διαρκής επικοινωνία με το οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών που δεν περιορίζεται μόνο στην εκ του σύνεγγυς ενημέρωση για την πρόοδο τους, αλλά επεκτείνεται στην συμβουλευτική αλλά και ψυχολογική υποστήριξη – επικουρία, μέσα από ημερίδες και ομιλίες εξειδικευμένων και αναγνωρισμένων επιστημόνων. Εκτός από την τηλεφωνική και ηλεκτρονική ενημέρωση, σε τακτά χρονικά διαστήματα οργανώνονται προγραμματισμένες Συγκεντρώσεις Γονέων/Κηδεμόνων και Εκπαιδευτικών, παρουσία των ενδιαφερομένων μαθητών.
Στο τέλος, αλλά όχι τελευταία, αξίζει να σημειωθεί πως η βούλησή μας για ποιοτική εκπαίδευση δεν περιορίζεται στο στενό και αυστηρό πλαίσιο της απόκτησης τίτλων. Αυτό οπωσδήποτε είναι το ζητούμενο και προαπαιτούμενο της όλης προσπάθειας· αυτό όμως που ουσιαστικά επιζητούμε, είναι η ανάγκη της διαρκούς εξέλιξης, της βελτίωσης και της επαγρύπνησης, που συμπυκνώνεται στην αρχή του αἰὲν ἀριστεύειν, που αναμφίβολα θα οδηγήσει στην διάπλαση χαρακτήρων και προσωπικοτήτων, ικανών όχι μόνο να διακριθούν επαγγελματικά, αλλά και να αφήσουν το στίγμα τους με την ολοκληρωμένη προσωπικότητά τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *