ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κύριο μέλημά μας είναι η είναι η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής στάθμης. Μέσα από τον προγραμματισμό και την οργάνωση των σπουδών, επιδιώκεται η όσο το δυνατόν καλύτερη και αποτελεσματικότερη αφομοίωση της ύλης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, προκρίνουμε τη δημιουργία μικρών – ολιγομελών τμημάτων (4-5 ατόμων) που αφενός προσφέρουν τα πλεονεκτήματα της ομαδικής διδασκαλίας, και αφετέρου διατηρούν την ευελιξία και την ομοιογένεια της τάξης. Παρά ταύτα, σεβόμενοι τις ποικίλες ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τη ζωή ενός εφήβου, είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε και να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες που προκύπτουν από τις όποιες διαφοροποιήσεις στον χώρο και στο χρόνο.

Η διδασκαλία μας προσαρμόζεται στις κοινές αλλά και εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών, πάντοτε με γνώμονα τα ιδιαίτερα γνωρίσματα ενός εκάστου. Λαμβάνεται υπ’ όψιν το επίπεδο της κάθε ομάδας, και η προσπάθεια επικεντρώνεται στην κάλυψη των όποιων κενών, στην εμπέδωση των υπαρχουσών γνώσεων, και στην επέκταση πάνω σε θέματα αυξημένης δυσκολίας. Έχοντας οδηγό την αρχή της  «μείζονος προσπάθειας», αποσκοπούμε με τη δουλειά μας στην χαλύβδωση της ψυχολογίας των μαθητών που οδεύουν στις εξετάσεις βασισμένοι στις ικανότητές και τις γνώσεις του, και όχι στον παράγοντα της τύχης.

Όπως συμβαίνει ήδη στο Φροντιστήριο MTS, δίνονται πολλές υποτροφίες σε μαθητές που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις τους. Αυτή η πολυετής πρακτική επιβράβευσης, αποτελεί για εμάς χαρά και ηθική ανταμοιβή. Πρόθεσή μας είναι να δοθούν από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του Τμήματος Μέσης Εκπαίδευσης, με αξιολογικά κριτήρια, υποτροφίες σε μαθητές όλων των βαθμίδων και τάξεων που θα κερδίσουν με το σπαθί τους την διάκριση αυτή.