ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Νέα Ελληνικά :  2 ώρες/εβδομάδα

Αρχαία Ελληνικά 2 ώρες/εβδομάδα (1 Κείμενο + 1 Γραμματική – Συντακτικό)

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά : 2 + 1 ώρες/εβδομάδα. (Διδαγμένο κείμενο, Ασκήσεις γραμματικής, Συντακτικού)

Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες/εβδομάδα

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά : 4 ώρες/εβδομάδα.  (Αδίδακτο κείμενο, Διδαγμένο κείμενο, Ασκήσεις γραμματικής, Συντακτικού)

Λατινικά 1 ώρα/εβδομάδα (προετοιμασία για Γ΄ Λυκείου).

Νεοελληνική Γλώσσα 2  ώρες/εβδομάδα

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά : 4 + 1 ώρες/εβδομάδα.

(Αδίδακτο κείμενο, Διδαγμένο κείμενο, Ασκήσεις γραμματικής, ΣυντακτικούΛατινικά 2 ώρες/εβδομάδα

Ιστορία 2  ώρες/εβδομάδα

Νεοελληνική Γλώσσα 2  ώρες/εβδομάδα

*Στις τάξεις της Β΄ και Γ΄ Λυκείου, στα μαθήματα Γενικής Παιδείας αλλά και των Θετικών Επιστημών, διδάσκεται το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, κατά το ανωτέρω Πρόγραμμα Σπουδών.