ΤΟΥΡΚΙΚΑ

Η Τουρκία είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα.
Είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ, του ΟΟΣΑ, του ΟΑΣΕ και του G20 των μεγαλύτερων οικονομιών. Έχει το 15ο μεγαλύτερο ΑΕΠ σε ΜΑΔ και το 17ο μεγαλύτερο ονομαστικό ΑΕΠ.
Η οικονομία της Τουρκίας είναι απ’ τις μεγαλύτερες στον κόσμο.
Η συνεργασία της χώρας μας σε τομείς όπως το εμπόριο και ο τουρισμός κρίνει αναγκαία την γνώση της τουρκικής γλώσσας.

ΠΤΥΧΙΑ

1. ANKARA UNIVERSITESI TOMER

2. ΙSTANBUL UNIVERSITESI
3. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)
4. DILMER

ΤΙΤΛΟΙ ΠΤΥΧΙΩΝ

1. Α1 – Α2 περίοδος προετοιμασίας (8-10 μήνες)

2. Β1 περίοδος προετοιμασίας (2 χρόνια)
3. Β2 περίοδος προετοιμασίας (2,5 χρόνια)
4. Γ1 περίοδος προετοιμασίας (3 χρόνια)
5. Γ2 περίοδος προετοιμασίας (3,5 χρόνια)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στο πτυχίο DILMER κάθε Ιούνιο.
Στο πτυχίο ISTANBUL κάθε Δεκέμβριο και Ιούνιο μόνο στην Αθήνα.
Στο πτυχίο TOMER δύο φορές το χρόνο.
Στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) κάθε Μάιο.

ΤΜΗΜΑΤΑ

Τα προγράμματα είναι ευέλικτα και μπορείτε να επιλέξετε τις ώρες και μέρες που σας επιτρέπουν οι επαγγελματικές σας ή άλλες υποχρεώσεις.

ΠΑΡΟΧΕΣ

15% έκπτωση στη 2η γλώσσα.
10% σε όποιον προτείνει να γραφτεί.
10% στο δεύτερο ή και στο τρίτο παιδί (αδέρφια)
10% στους εκπαιδευτικούς
10% στους εγγεγραμμένους επαγγελματικού επιμελητηρίου
40% στους κατόχους με κάρτα ανεργίας
10% στους φοιτητές