ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Juniors Class

Διαθέτουμε αίθουσα ειδικά διαμορφωμένη για την διδασκαλία των μικρών μαθητών μας με ντουλαπάκι για το κάθε παιδί, κουκλοθέατρο, φορητό υπολογιστή, προβολέα Η/Υ, και διαδραστικό πίνακα. Υπάρχει συνεχής σύνδεση στο Internet και στις έξι αίθουσες μας.

Computer Lab

Η κατάκτηση μιας ξένης γλώσσας είναι μια πολύπλοκη εγκεφαλική και ψυχολογική διεργασία που επηρεάζεται από πολυάριθμους παράγοντες. Καθώς τα σχετικά ερεθίσματα πολλαπλασιάζονται, αυξάνεται δραματικά η δεξιότητα που αποκτά ο μελετητής, ενώ ελαττώνεται ο χρόνος κατάκτησης συγκεκριμένων επιπέδων.

Για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει ένα εργαστήριο υπολογιστών, όπου οι μαθητές – ενώ ταυτόχρονα αποκτούν άριστες ικανότητες χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών – επαναλαμβάνουν τη γραμματική, λύνοντας ασκήσεις μέσα από προγράμματα που συνδυάζουν εικόνες, κείμενα και ήχο, κάτω από την επίβλεψη κατάλληλου προσωπικού.

Ταυτόχρονα οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τους ορίζοντές τους μέσω του Internet, καθώς τους προσφέρεται δωρεάν, συνεχής πρόσβαση.

Study Room

Σεβόμενοι τις ανάγκες και τους χρονικούς περιορισμούς των μαθητών μας, δημιουργήσαμε ένα ξεχωριστό και διακριτικό χώρο – αναγνωστήριο, όπου ταυτόχρονα λειτουργεί και δανειστική βιβλιοθήκη με τις Τελευταίες εκδόσεις αγγλικών βιβλίων και περιοδικών. Έτσι ακόμα και αν ο μαθητής φθάσει νωρίτερα, μπορεί να χρησιμοποιήσει το χώρο αυτόν για να κερδίσει πολύτιμο χρόνο μελέτης και/ή προετοιμασίας.

Διαδραστικοί Πίνακες

Αίθουσα προβολής ταινιών στα Αγγλικά

Αίθουσες μαθημάτων